• Moje konto

Regulamin


 

Regulamin

Obowi─ůzuje od 2011-03-07

Sklep internetowy zak.pl dzia┼éaj─ůcy pod adresem www.bhp-zak.pl prowadzony jest przez P.H.U.┼╗AK Magdalena ┼╗ejmo pod adresem stacjonarnym 66-600 Krosno Odrza┼äskie ul.Szkolna 25 tel.504 404 333 lub tel. 68 359 52 00


 1. Przyjmowanie i realizacja zamówie┼ä

  1. Sklep prowadzi sprzeda┼╝ towarów za po┼Ťrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.bhp-zak.pl.

  2. Zamówienia od Klientów s─ů przyjmowane wy┼é─ůcznie przez stron─Ö internetow─ů www.bhp-zak.pl

  3. Natychmiast po z┼éo┼╝eniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomo┼Ť─ç, ┼╝e zamówienie dotar┼éo do Sklepu.

  4. Zamówienia niepotwierdzone nie b─Öd─ů przyjmowane do realizacji.

  5. Klient, sk┼éadaj─ůc zamówienie, zawiera umow─Ö sprzeda┼╝y zamawianych towarów ze Sklepem.

  6. Zak┼éadaj─ůc konto klient o┼Ťwiadcza i┼╝ akceptuje warunki regulaminu.

  7. W zamówieniu Klient dokonuje:

   1. wyboru zamawianych towarów

   2. oznaczenia adresu dostawy i adresu na jaki ma by─ç wystawiona faktura (mog─ů to by─ç ró┼╝ne adresy)

    

  8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ┼╝e towar jest dost─Öpny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedost─Öpno┼Ťci cz─Ö┼Ťci towarów obj─Ötych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (cz─Ö┼Ťciowa realizacja lub anulowanie ca┼éo┼Ťci zamówienia).

  9. W przypadku, gdy towar jest niedost─Öpny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odst─ůpienia od realizacji umowy w terminie 5 dni.

  10. Do sprzeda┼╝y promocyjnej oraz wyprzeda┼╝y przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówie┼ä nast─Öpuje wed┼éug kolejno┼Ťci wp┼éywania potwierdzonych zamówie┼ä na te towary, a┼╝ do wyczerpania si─Ö zapasów obj─Ötych t─ů form─ů sprzeda┼╝y.

  11. Zamówienie mo┼╝na sk┼éada─ç 24h na dob─Ö.

  12. Zamówienie z┼éo┼╝one po godz.15.00 traktowane jest jako z┼éo┼╝one nast─Öpnego dnia.

  13. Klient nie mo┼╝e odwo┼éa─ç zamówienia które zosta┼éo zrealizowane/towar zosta┼é wys┼éany/

  14. Do ka┼╝dego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 2. Zmiany w zamówieniach

  1. Zmiany w zamówieniu Klient mo┼╝e dokonywa─ç do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wys┼éania). Klient mo┼╝e wycofa─ç z┼éo┼╝one zamówienie w ca┼éo┼Ťci do momentu jego wys┼éania.

    

  2. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotycz─ůce zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy b─Öd─ů przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 3. Ceny towarów

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane s─ů w z┼éotych polskich w kwocie netto oraz brutto.

  2. Cena podana przy ka┼╝dym towarze jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia przez Klienta zamówienia.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj─ůcych si─Ö w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwo┼éywania akcji promocyjnych na stronach Sklepu b─ůd┼║ wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powy┼╝sze nie ma wp┼éywu na ceny towarów w zamówieniach z┼éo┼╝onych przed dat─ů wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzeda┼╝y.

  4. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu zwi─ůzanych z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki przy p┼éatno┼Ťci za pobraniem,brakiem odbiorcy w trakcie dostarczania przesy┼éki itp.-koszty te pokrywa klient.

 

 1. Czas realizacji zamówienia

  1. Czas realizacji wynosi od 3 do 5 dni. Jest to czas, który up┼éywa od przyj─Öcia zamówienia do realizacji do wys┼éania paczki ze Sklepu, przy czym uwzgl─Ödniane s─ů tu tylko dni robocze.

  2. Zamówienia dostarczane s─ů za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej Opek na adres wskazany przez Klienta.

  3. Sposób i deklarowany przez przewo┼║nika termin dostawy na terenie Polski:Sposoby i czas dostawy w Polsce :                                                                                       

1.firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy
Podane wy┼╝ej terminy s─ů terminami deklarowanymi przez firm─Ö kuriersk─ů.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niedostarczenie towaru lub opó┼║nienie w dostawie spowodowane b┼é─Ödnym lub niedok┼éadnym adresem podanym przez Klienta.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za straty powsta┼ée w wyniku niedostarczenia przesy┼éki przez firm─Ö kuriersk─ů w ci─ůgu 24h od momentu nadania.

 3. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez klienta.

 1. Formy p┼éatno┼Ťci.

  1. p┼éatno┼Ť─ç przy odbiorze gotówk─ů w momencie dostarczenia zamówienia za po┼Ťrednictwem Firmy Kurierskiej. Rozpocz─Öcie realizacji zamówienia rozpoczyna si─Ö po zako┼äczeniu procedury sk┼éadania zamówienia przez Klienta.

   Formy p┼éatno┼Ťci za zamówione towary z dostaw─ů na terytorium Polski:

 2. Reklamacje

  1. Wszystkie towary dost─Öpne w Sklepie pochodz─ů z legalnego ┼║ród┼éa.

  2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

   1. wad fabrycznych,

   2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

   3. niezgodno┼Ťci towaru z towarem zawartym w zamówieniu

   W takim przypadku Klient powinien odes┼éa─ç towar przesy┼ék─ů pocztow─ů ekonomiczn─ů pod adresem sklepu na w┼éasny koszt.

  4. Nie stanowi─ů podstawy reklamacji ró┼╝nice w wygl─ůdzie towarów dostarczonych z zamówionymi, ogl─ůdanymi na stronie internetowej Sklepu, które to ró┼╝nice mog─ů wynika─ç z innych ustawie┼ä (parametrów) monitora Klienta.

 3. Dane osobowe

  1. Sk┼éadaj─ůc zamówienie w Sklepie Klient wyra┼╝a zgod─Ö na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie bhp-zak.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie s─ů niezb─Ödne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Dane osobowe s─ů chronione zgodnie z Ustaw─ů z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp do nich osób trzecich.
   Ochrona danych osobowych.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Umowa sprzeda┼╝y zawierana jest mi─Ödzy Klientem a PHU ZAK. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost─Öpnienie istotnych postanowie┼ä zawieranej umowy nast─Öpuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesy┼ék─ů faktury VAT.

  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowi─ů oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  3. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj─ůcych z umowy sprzeda┼╝y jest s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla siedziby pozwanego lub s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla miejsca wykonania umowy.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny.

  5. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 22-03-07

  6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowi─ůzuj─ů od daty opublikowania ich na stronie BHP-ZAK.PL

  7. Zamówienia z┼éo┼╝one przed dat─ů wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu s─ů realizowane na podstawie zapisów obowi─ůzuj─ůcych w dniu z┼éo┼╝enia zamówienia.